Main Street USA

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen ook geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Leg bij twijfel altijd contact met Disney via een officieel kanaal van Disney of Disneyland Paris of raadpleeg een Cast Member tijdens je bezoek.

Niet geaffilieerd
Deze website, noch de beheerders en/of auteurs, zijn op enige wijze verbonden aan de Walt Disney Company, Euro Disney SCA en/of Disneyland Paris.

Links naar externe websites
Op deze site staan links naar externe websites. DutchDisney is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Opiniestukken
Delen van de website, waaronder reviews of tripreports, zijn deels of volledig gebaseerd op de persoonlijke mening van de desbetreffende auteur. Dergelijke artikelen vertegenwoordigen niet het officiële standpunt van DutchDisney.

Alle rechten voorbehouden
Op de inhoud van onze website rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DutchDisney.

Melden vermoeden onjuistheden
Mocht je op deze website informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar beheer@dutchdisney.nl

Inspiratie

Ik hoop dat we één ding niet uit het oog verliezen: dat het allemaal begonnen is met een muis.

— Walt Disney